Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów w Olsztynie Varmia-Mazuria Societo de Esperantistoj en Olsztyn
  Strona startowa - Hejmpaĝo
 
W 2017 roku setna rocznica śmierci
Ludwika Zamenhofa 
twórcy języka esperanto. 

100-jaramortdatreveno de LUDVIKO ZAMENHOF
en 2017 j.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przerwa wakacyjna do września 2017r.
La somera paŭzo ĝis la septembro 2017 j.

-------------------------------
Lato na Warmii.

Somero en la Varmia regiono.

fotis Adam Frenszkowski
INFORMACJA
Do nabycia są książki w języku esperanto
wydawnictwa "SEZONOJ".
             Szczegóły w zakładce obok.
     
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       
     

 
E S P E R A N T O

 Esperanto to nie tylko język międzynarodowy służący do porozumiewania się wszystkich narodów, ale także idea zbliżenia ludzi, idea braterstwa bez
względu na rasę, narodowość, religię, czy przekonania polityczne. 

Twórcą języka esperanto jest Ludwik Zamenhof, który urodził się
15 grudnia 1859 roku w Białymstoku, zmarł zaś 14 kwietnia 1917 roku w Warszawie.

Idea języka międzynarodowego, której Zamenhof poświęcił całe swoje życie, zrodziła się już w okresie jego dzieciństwa, a jej źródłem był antagonizm pomiędzy ludźmi różnych narodowości i wyznań zamieszkującymi w tamtym okresie rodzinne miasto Zamenhofa - Białystok.

W lipcu 1887 roku Zamenhof opublikował w językach polskim i  rosyjskim czterdziestostronicową broszurę pt. Lingvo internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro. Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, podpisaną pseudonimem "dr Esperanto",
czyli "mający nadzieję". W późniejszym okresie, od pseudonimu twórcy,
nowy język zaczęto nazywać "esperanto".

 
Portret Ludwika Zamenhofa autorstwa Joanny Rostańskiej - olsztyńskiej malarki mieszkającej na stałe w Meksyku. Własność klubu esperantystów w Olsztynie.
Portreto de Ludoviko Zamenhof pentrita de Joanna Rostańska – la olŝtina artistino nuntempe loĝanta en la urbo Meksiko. La propraĵo de Esperanto – klubo en Olsztyn.


E S P E R A N T O

      Esperanto estas ne nur la lingvo internacia servanta al interkompreniĝo de popoloj, sed ankaŭ la ideo de frateco kaj amikeco inter homoj, sendepende de iliaj: raso, nacieco, religio aŭ politikaj konvinkoj.

      La kreinto de la lingvo Esperanto estas Ludoviko Zamenhof, kiu naskiĝis la 15-an de decembro 1859 jaro en Bjalistoko kaj mortis la 14-an de aprilo 1917 jaro en Varsovio.

      La ideo de la lingvo internacia, al kiu Zamenhof dediĉis la tutan sian vivon, naskiĝis jam en lia infaneco kaj kaŭzis tion malamikeco inter homoj de diversaj naciecoj kaj religioj, kiujn Zamenhof observis en sia naskiĝurbo.

      En julio 1887 jaro Zamenhof eldonis 40 - paĝan broŝuron en la lingvoj pola kaj rusa, titolitan: Lingvo internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro. Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, subskribinte ĝin "dr-o Esperanto". Poste, de la pseŭdonomo de kreinto, la novan lingvon oni komencis nomi "esperanto”. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
  Stronę odwiedziło już 61571 odwiedzający (111407 wejścia) tutaj!